Hovden skule

Foreldre-pålogging

Skulerute

Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen

Her kan du endre eigne opplysningar, registrere fråvær, sjå timeplan og sjå merknadar


Skulerute 20182019
Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen.pdf

Skulemelk/ frukt

Når skulefråvær uroar oss

Spekter

PÅMELDING HAUST 2018

For skulemelk, må de fylle ut skjema:

For skulefrukt, trykk HER

Når skulefråvær uroar oss.pdf
Informasjon til føresette om SPEKTER

Ørsta kommune har kommunal lisens på digital spekter frå læringsmiljøsenteret.

Det er viktig å presisere at resultata og framstillingane frå undersøkinga vert handsama konfidensielt, men i sjølve gjennomføringa av undersøkinga er elevane ikkje anonyme. Årsaken kjem fram i brevet.

SOL


SOL- foreldreinfo.doc

Kontakt oss

Skulevegen 6

6160 Hovdebygda

91248476 (rektor) 91152938 (forkontor, Eli)

91249219 (inspektør) 91319229 (arb.rom, øvrebygg)

91305454 (pauserom, Øvrebygg) 91312947 (nedrebygg

SFO -91153473 SFO - 94782166

Vaktmeister- 91594385