Hovden skule

Helsesjukepleiar

Helsesjukeplaiar er å treffe på Hovden skule torsdagar kl. 0900-1200, øvre bygg fredagar kl. 0900-1200, nedrebygg.

Har du behov for nokon å prate med? Ta gjerne kontakt med meg når eg er på skulen, eller ta kontakt med meg på tlf: 907 71 540.

Mvh Jeanette Busch Bjørdal, Helsesjukepleiar

Foreldre-pålogging

Skuleruta 22/23

Ørsta kommune har IST som sitt skuladministrative system. Mange kjenner IST frå før, då det er i dette systemet ein søkjer barnehageplass og SFO plass. Føresette vil ved å logge seg inn på IST få denne oversikta:

  • Sjå skulen sin kalender med ulike aktivitetar og feriar.

  • Registrere fråvær og kommentere meldt fråvær.

  • Sjå klassen sin timeplan.

  • Vising av eventuelle merknader.

  • Redigere og oppdatere sine eigen personopplysningar som telefonnummer og e-postadresse.

Skulen bed alle føresette om å logge seg på og redigere sine eigne opplysningar. Dette for at skulen lett og raskt skal kunne nå deg om noko skulle hende barnet/ungdomen din.

Slik loggar du på:

IST, Ørsta kommune

Trykk her for hjelp/ guide

Slik bestiller du

skulemjølk/ skulefrukt

Når skulefråvær uroar oss

Frå og med februar må de bestille skulemjølk på nett.

Innlogging finn de her:

Skolelyst.no


Innlogging til skulefrukt finn de her:

Skolefrukt.no

Når skulefråvær uroar oss.pdf

Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen

Ørsta kommune har ein felles plan for trygt og godt skulemiljø for Ørstaskulane.

Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen.pdf

Spekter

Informasjon til føresette om SPEKTER

Ørsta kommune har kommunal lisens på digital spekter frå læringsmiljøsenteret.

Spekter er eit verktøy for lærarar, som brukast til å kartleggje læringsmiljøet i ei skuleklasse.

Det er viktig å presisere at resultata og framstillingane frå undersøkinga vert handsama konfidensielt, men i sjølve gjennomføringa av undersøkinga er elevane ikkje anonyme. Årsaken kjem fram i brevet.

SOL

SOL- foreldreinfo.doc

Målet med SOL-verktøyet er å arbeide systematisk og målretta for å kunne følgje opp elevane si lese- og skriveopplæring. Verktøyet er forskningsbasert og utvikla av lærarar i Gjesdal kommune under rettleiing av professor Torleiv Høien.


Kva er SOL?

  • Eit verktøy for å fastslå kvar elevane er i si leseutvikling.
  • Eit program for kompetanseheving av lærarar.
  • Eit verktøy der kvar elev vert følgd i si eiga leseutvikling gjennom alle 10 åra.
  • Eit verktøy for tilbakemelding til elevar og føresette.


Mål

1.-4. klasse: Lære å lese

5.-10. klasse: Lese for å lære

Kontakt oss

Skulevegen 6

6160 Hovdebygda


91248476 (rektor) 91152938 (forkontor, Eli)

91249219 (inspektør) 91319229 (arb.rom, øvrebygg)

91305454 (pauserom, Øvrebygg) 91312947 (nedrebygg

SFO -91153473 SFO - 94782166

Vaktmeister- 91594385