samarbeid med

Samarbeid med Friskliv Ørsta:

-Treningsgruppe etter skuletid, på skulen. Målet er å kjenne på treningsglede og å prøve ut ulike måtar å trene på. Meir info kjem etter kvart.

-I løpet av vinteren vert det arrangert Bra Mat kurs for 8.trinn. Meir info og påmelding kjem etter kvart.

- Friskliv deltek på jentesnakk på 8.trinn, med tema kropp og bevegelse.


Samarbeid skule, friskliv og helsesjukepleiar:

-Dans og aktiviteter i matfriminutt- Gleding i kvardagen.

- Arrangere stands, frokost og aktiviteter i forbindelse med Verdsdagen for psykisk helse, veke 42.

- Fokus på Gleding; «Gleding handler om å bry seg og ta vare på hverandre – små og store. Om å tåle livet sammen. Det handler om å bygge robuste og empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv og andre. Gleding handler om å gjøre de små tingene for hverandre i hverdagen – det som ikke koster noe, men som er så verdifullt. Ensomhet er en voksende utfordring i landet vårt. Gleding har som mål å skape et samfunn der alle føler seg verdsatt og alle hører til” (www.gleding.no).