Faste oppgåver

8.trinn:

- Individuell helsesamtale med alle elevar på 8.trinn. Tema ein blant anna tek opp er skule og trivsel, helse, venner, fritid, kosthald, familie, vald og overgrep, nettvett og det vert målt høgde og vekt (føregår gjennom heile skuleåret, frå etter haustferien)

- tilbod om undervisning klassevis om temaet psykisk helse.

- Jentesnakkgrupper for alle jenter på 8.trinn i samarbeid med skulen (Gutegrupper kjem også etterkvart).

- Individuelle samtalar/oppfølging.

9.trinn:

- Tilbod om undervisning klassevis om temaet seksuell helse.

- Individuelle samtalar/oppfølging.

10. trinn:

- Oppvaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (samme vaksine som i 2. klasse)

- Individuelle samtalar/ oppfølging.