Ørsta ungdomsskule

tlf.nr: 700 45 300 kontakt oss

Sjå bilder frå aktivitetar på ØUS på FacebookBussane vil bruke "kiss and go"-lommene i Anders Hovden-gata .

Vi oppmoder at føresette nyttar parkeringa ved Ørstahallen for å sleppe av eller plukke opp elevar, ev lommene når ikkje bussane brukar dei.

Kalender for ØUS

Informasjon kring uønska insekt/skadedyr

Oppdatering 1.3.21: Tysdag 23. februar 2021 gjennomførte Nokas skadedyrkontroll ein total gjennomgang av Ørsta u.skule, med utplassering av giftåte. Nokas har gode erfaringar med slik åte, og har god tru på at dette vil ta knekken på kolonien i bygget.

Einingsleiar på seksjon eigedom, Irene Graskopf, skriv dette til oss:

Det er observert både skjeggkre og sølvkre i fleire kommunale bygg og dette speiler utbreiinga av kre i bygningar i samfunnet elles. Dette har vore eit aukande problem dei siste åra då kre «haikar» m.a. med pappesker, kasser, møblar, handvesker, baggar og sekkar og på den måten spreiar seg frå bygning til bygning. Kre kan såleis vandre frå private heimar, butikkar og andre bygg til kommunale bygg og motsett, og utbreiinga er såleis utelukkande eit resultat av menneskeleg aktivitet då kre ikkje kan dukke opp i eit bygg av seg sjølv.

Seksjon eigedom følgjer Folkehelseinstituttet sine råd for nedkjemping for å minimere tal/fjerne kre og oppmodar alle andre om å gjere det same om dette problemet dukkar opp i eigen heim.

Eg har lagd ved to lenker frå Folkehelseinstituttet som beskriv m.a. nedkjemping av kre:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/solvkre-/


Oppdatering 13.4.22:

Etter utplassering av gift mot kre sist vår, har vi ikkje observert kre på skulen.