Ørsta ungdomsskule

Facebook tlf.nr: 700 45 300

foreldrepålogging IST


Kalender for ØUS

Siste koronanytt:

Siste nytt om korona!


  • Koronatlf.nr: 700 58 960 (09:00-14:00, mån-fre)

  • Oppmøtestad for test: Langemyra 3, Hovdebygda

Les meir her.


Informasjon til nye 8. trinn skuleåret 21/22

Føresette til nye 8. trinn inviterast til infomøte på Ørsta kulturhus, kinosalen 31. mai kl. 18-19.

Elevane har fått eit hefte med litt info om språkfag og valfag, som skal veljast innan 7. juni. Sjå heftet til høgre. (English version) Valfaghefte her.

NB! VAL AV SPRÅKFAG OG VALFAG SKAL gjerast på IST og ikkje på papir til kontaktlærar. Sjå korleis.

Infohefte nye 8. klassingar 21/22

Informasjon kring uønska insekt/skadedyr

Oppdatering 1.3.21: Tysdag 23. februar gjennomførte Nokas skadedyrkontroll ein total gjennomgang av Ørsta u.skule, med utplassering av giftåte. Nokas har gode erfaringar med slik åte, og har god tru på at dette vil ta knekken på kolonien i bygget.

Einingsleiar på seksjon eigedom, Irene Graskopf, skriv dette til oss:

Det er observert både skjeggkre og sølvkre i fleire kommunale bygg og dette speiler utbreiinga av kre i bygningar i samfunnet elles. Dette har vore eit aukande problem dei siste åra då kre «haikar» m.a. med pappesker, kasser, møblar, handvesker, baggar og sekkar og på den måten spreiar seg frå bygning til bygning. Kre kan såleis vandre frå private heimar, butikkar og andre bygg til kommunale bygg og motsett, og utbreiinga er såleis utelukkande eit resultat av menneskeleg aktivitet då kre ikkje kan dukke opp i eit bygg av seg sjølv.

Seksjon eigedom følgjer Folkehelseinstituttet sine råd for nedkjemping for å minimere tal/fjerne kre og oppmodar alle andre om å gjere det same om dette problemet dukkar opp i eigen heim.

Eg har lagd ved to lenker frå Folkehelseinstituttet som beskriv m.a. nedkjemping av kre:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/solvkre-/