Aktuelt

PREMIEVINNARAR AV SOMMARLES 2021

Følgjande lister er resultatet frå trekking med hjelp av datamaskina. Her har alle deltakarane vore med i trekninga.

Vi minner om at alle deltakarane kan hente sitt Sommarles-diplom på biblioteket. Hentefristen er laurdag 9. oktober.

Gratulerer til alle som har delteke på Sommarles!

Fortsett å lese og ha glede av bøker!!Teaterbillettar frå Teatret Vårt:

Elias Vatne Nielsen, 7. klasse

Torstein Hole-Tafjord, 2. klasseFribillettar frå Ørsta kulturhus og kino:

Balder Hjorthaug, 4. klasse

Jasper Kjelland, 1. klasse

Vilje Gjesdal-Kornberg, 4. klasse

Samuel Grimstad Aarseth, 4. klasse

Jakob Nupen Takseth, 2. klasseGåvekort frå Ørsta kulturhus og kino:

Silje Søvik Mårstøl, 6. klasse

Ida Endal, 7. klasse

Sol Emilie Lid, 3. klasse

Andreas Årøen-Ose, 2. klasse

Mie Nupen Takseth, 7. klasseStort hjarte (smykkestein):

Jakop Solberg Aklestad, 3. klasse

Aleksander Aambakk Mucaj, 2. klasse

Sina Urke Eriksen, 3. klasseNøkkelring med krystall:

Johannes Sollie Myklebust, 1. klasse

Lena Silden Bergmann, 2. klasse

Willemine Innselset-Smidtsrød, 7. klasse

Mari Ella Grytten Skarstein, 6. klasse

Livia Marie Bjørdal Nygård, 5. klasse

Elin Skeide Kalland, 6. klasse

Julian Arntsen-Tveiten, 4. klasse

Leander Haugen, 2. klasse

Natalie Aam, 2. klasse

Vilma Moe, 5. klasseBokpremie:

Lenita Nedreberg, 4. klasse

Oline Dyb, 6. klasse

Elise Haugen Standal, 6. klasse

Helene Kile Kolbjørnsen, 5. klasse

Frida Mårstøl Standal, 3. klasse

Johan Rogne Nyrø, 3. klasse

Håkon Moltubak, 7. klasse

Sigurd Hjellen Vestad, 4. klasse

Amandie Cook, 7. klasse

Ivar Gramshaug Fonseca, 2. klasse

Sander Wangen Hjorthaug, 3. klasse

Elen Flem Øye, 7. klasse

Hannah Vartdal de Laer, 1. klasse

Joakim Molvær, 4. klasse

Nadia Garnes, 5. klasse

Astrid Endal Myrene, 4. klasse

Madelen Helset Wangen, 5. klasse

Edwin Hjorthaug, 7. klasse

Aron Elfar Larsen, 5. klasse

Anton Øie, 3. klasse


--------------------------------------------------------------------------------

Sommarles 2021 er slutt. Lenge leve Sommarles! :)


I Ørsta kommune var det denne gongen med 220 born, litt fleire enn i fjor.

Og til saman vart det lese 2850 bøker.


I år har Sommarles hatt 164 000 deltakarar frå heile Noreg, og dei har samla lese 2,3 millionar bøker. Den suverent mest lesne boka i sommar blei «Gutta i trehuset med 13 etasjer» av Andy Griffiths. Den har blitt lese totalt 30 000 gonger.


Sidan viruset framleis lever blant oss, har vi bestemt oss for å ikkje halde avslutningsfest. Vi satsar heller på å kunne samlast igjen for avslutninga til neste år, og det gleder vi oss verkeleg til!


Sommarles er ein lesekampanje som har eit mål om å spreie leseglede og gi ein ekstra motivasjon til dei som i utgangspunktet ikkje les noko særleg.

Derfor har vi gått bort frå å premiere storlesarane spesielt og vil i staden trekke premiar blant alle borna på lik linje. Vi er overbevist om at det finst bøker for absolutt alle der ute. Vi som jobbar på biblioteket vil gjere det som skal til for at kvart enkelt born kan finne sine bøker.
Berre spør oss og vi skal hjelpe deg :)


Premievinnarane blir trekt med hjelp av datamaskina på onsdag den 22. september. Etter trekninga vert vinnarane kontakta av biblioteket, og namna blir publisert på biblioteket si heimeside og facebookside og på Ørsta kommune si nettside.


Kvar og ein Sommarles-deltakar får sitt Sommarles-diplom uavhengig av premietrekninga. Vi held på med å lage desse klare no.
Hugs å spørre etter diplomet neste gong du er innom biblioteket!


--------------------------------------------------------------------------------

LITTERÆRT PUSTEROM // SHARED READING

Onsdag 1. september, kl. 13.00

Veit du kva SHARED READING er?

Det er eit litterært pusterom i ei mindre gruppe med lav terskel for deltaking, med mål om å auke lesegleda mellom vaksne. Du treng ikkje vere lesehest for å kjenne deg velkomen i gruppa.

Den blir leia av ein sertifisert leseleiar, som les ei novelle og eitt dikt høgt til gruppa. Så er det samtalen rundt, med fokus på opplevinga av tekstene, ikkje litteraturanalyse. Vi skal ha rom til å undre oss saman, og målet er ikkje å kome fram til ei felles tolkning, men å bringe inn ulike perspektiv og di oppleving av teksta.

Vart du nysgjerrig og har lyst til å vere med?

Ta kontakt med oss på Messenger eller send e-post til: post@folkebiblioteket.no

Det er nokre plassar ledige, førstemann til mølla


--------------------------------------------------------------------------------

Ørsta folkebibliotek får besøk av Brit Bildøen som skal fortelje om den nyaste boka si, «Over land og hav». Forfattaren har fulgt trekkfuglane gjennom eit år, og i dette foredraget tek ho oss med på ei ferd frå forblåste fuglefjell og langstrakte myrlandskap her heime, til slettene i Andalucia og kystlandskapet utanfor Tanger.

"Over land og hav" er ei kjærleikserklæring til fuglane rundt oss og dei fine naturopplevingane som ventar når vi berre får auga opp for dei.


Dato: Onsdag 25. august, kl. 13.00

Stad: Ørsta folkebibliotek

Varigheit: ca 1 time

Gratis inngang


Grunna nasjonale og lokale smittevernsreglar er dette arrangementet ope for maks. 20 personar.


Påmelding:

Meld deg på anten via telefon: 7004 5520, e-post: post@folkebiblioteket.no eller send oss melding på Messenger. Ver venleg å oppgi namn, telefonnummer og e-postadresse.


Om arrangementet:

Bjørnsonfestivalen og Nynorsk kultursentrum samarbeider om å gi folk i heile fylket eit godt og variert litteraturtilbod gjennom Litteraturhus i Møre og Romsdal. Prosjektet er støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen SMN, Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Sparebank 1 Nordvest, GassROR IKS og kommunane i Møre og Romsdal.


Foto: Tove Breistein