https://ørstabibliotek.no/

Opningstider / kontaktinfo

OPNINGSTIDER

Måndag: 12-19
Tysdag: 12-19

Torsdag: 12-19
Fredag: 12-16
Laurdag: 11-14

KONTAKTINFO

E-post: post@folkebiblioteket.no
Telefon: 7004 5520

Besøksadresse:
Holmegata 7, 6153 Ørsta

Postadresse:
Postboks 64, 6151 Ørsta

LÅN BØKER

digitalt lånekort

Visste du at du kan få tilgang til lånekortet ditt gjennom mobilen din?

Berre gå inn på følgjande adresse: https://nb.bib.no/


Her får du i same slengen oppgradert kortet ditt til eit nasjonalt lånekort som gir deg tilgang til fleire av biblioteka sine digitale tilbod. Døme på dette er Filmoteket, som let deg låne og sjå film heimanfrå. I tillegg kan du då nytte deg av Biblioteksøk, der du enkelt kan bestille bøker frå andre bibliotek og hente dei på ditt lokale bibliotek etter nokre dagar.


Du
identifiserer deg ved hjelp av innlogging i ID-porten (BankID, m.fl.).

Og dersom du ikkje allereie har tilgang, er dette fort gjort å fikse!!

Tenester

Lesedigg.no samlar bokomtalar, bokmeldingar, forfattarintervju, aktivitetar og siste nytt frå Framtida Junior.

På nb.no finn du ein skatt av digitale aviser du kan søke i.

Har du Bibliotekkortet kan du enkelt tinge bøker frå heile landet.

Alle med Bibliotekkortet har gratis tilgang til Filmbib.no

Filmoteket gjer det veldig enkelt å låne og sjå film heime.