Vartdal barnehage

Ein god stad å vere

Med fokus på leik og vennskap i eit inkluderande miljø.

Vi legg vekt på jobbe med inkluderande miljø gjennom kontinuerlig kompetanseheving og haldningsskapande arbeid.

Leik skaper vennskap.

Leiken er barnet sin viktigaste arena for relasjonsbygging og læring.

Alle skal få oppleve vennskap i barnehagen.

Gode leikevilkår og relasjonsbygging, uavhengig av alder, språk og funksjonsevne er det vi skal bygge på for at barnehagen skal vere ein god stad å vere for alle.

I vår barnehage er alle ein del av “VI”.


2020 - 2021.pdf


PRAKTISK INFORMASJON


Studiedagar 202021.pdf
Vaner som forebygger smitte -plakat bokmal.pdf


Utlånssentralen_Plakat.pdf


Bilder av barn
Barn i barnehagen
Informasjon til føresette i Ørstabarnehagen - mars 2021.docx