Foreldreråd: Alle foreldra

Arbeidsutval: valgt av foreldrerådet til å jobbe med saker frå foreldregruppa

Samarbeidsutvalet: 2 representantar frå arbeidsutvalet , 2 representantar frå barnehagepersonalet og 1 representant frå eigar (styrar) . Tek opp saker frå både arbesdsutval og barnehage.

FUB (foreldreutval for barnehage) Samarbeidsorgan, representert av foreldre frå alle barnehagane i Ørsta - private og kommunale.

Leiar 2019/2020 - Ragnhild Aasen