TROLLSKJÆR

Ein god stad å vere

Telefonnummer: 48086124

E-postadresse: trollskjer@orstabarnehagen.no


Tema

Dette barnehageåret kjem vi til å ha "livet på bondegarden" som overordna tema. Dette er eit tema vi kan utforske på mange måtar. Det er eit stort tema som kan romme mykje, blant anna dyr, familieliv, årstider, natur, tradisjonar med meir. Det er eit tema som barna viser stor interesse rundt og som vi finn inspirasjon til i nærmiljøet.

I tillegg til “livet på bondegarden” vil også “leik og venskap” være godt synleg då dette er eit satsningsområde i barnehagen vår, samt ein svært sentral del av barnehagekvardagen. Kanin og Pinnsvin vil vere sentrale i dette arbeidet.

Gruppedeling

Barnegruppa på Trollskjær kjem er delt i tre faste grupper. Desse gruppene er:

🐎 Hestane (6 barn fødde i 2016).

🐈 Kattane (6 barn fødde i 2017/2018).

🐣 Kyllingane (6 barn fødde i 2018).

Personalet

Christine Olsen

Pedagogisk leiar

Elisabeth R. Standal

Barnehagelærar

Mette Førde

Barnehagelærar

Linn Karin Grønnevet

Fagarbeidar

Kari Aarskog

Assistent

Norunn Sætre

Assistent/vikar

Månadsbrev

Januar_februar .pdf

Januar/februar

Planar og dokument

Temaplan Trollskjær 2020-2021, oppdatert januar 2021.pdf

Temaplan 2020-2021

Dagsrytme_vekerytme frå januar 2021.pdf

Dagsrytme og vekerytme

Frisk og Aktiv årshjul.pdf

Frisk & Aktiv (årshjul)

Vinter og uteleik i barnehagen