TROLLSKJÆR

Ein god stad å vere

Telefonnummer: 48086124

E-postadresse: trollskjer@orstabarnehagen.no


Tema

Dette barnehageåret kjem vi til å ha årstidene som gjennomgåande tema. Dette er eit tema vi kan utforske på mange måtar. Det er eit stort tema som kan romme mykje, blandt anna endringar i naturen, dyreliv, planteliv, værskifte osv. Det er også eit tema som er lett å kombinere med faste tradisjonar og aktivitetar som vi markerar i barnehagen og som fell til årstidene.
I tillegg til årstidene vil også “leik og venskap” være ein svært sentral del av barnehagekvardagen, då dette er eit satsningsområde i barnehagen vår. Vennskapsdyra Kanin og Pinnsvin vil vere sentrale i dette arbeidet. Dei vil være med oss i leiken, i samlingar, på tur og andre ting der vi fokuserar på vennskap og leik.


Gruppedeling

Barnegruppa på Trollskjær kjem er delt i tre faste grupper. Desse gruppene er:

🐎 Hestane (6 barn fødde i 2016).

🐈 Kattane (5 barn fødde i 2017).

🐣 Kyllingane (9 barn fødde i 2018).

Personalet

Tone Gravdal

Pedagog og språkansvarleg

Elisabeth Ragna Standal

Pedagogisk leiar

Ina Oltvoort

Fagarbeidar

Linn Karin Grønnevet

Kjøkkenansvarleg

Helene Hjellebrekke

Barnehagelærar

Brit Worren

Assistent

Månadsbrev

August_september.pdf


Januar_Februar.pdf


September_Oktober (3).pdf
_Februar_Mars.pdf


Oktober_November .pdf
_Mars_April.pdf


November_Desember (2).pdf
APRIL_MAI.pdf

Planar og dokument

Temaplan Trollskjær haust 2021.pdf
Temaplan Trollskjær vår 2022 (1).pdf
Frisk og Aktiv årshjul.pdf

Frisk & Aktiv (årshjul)

Velkomne til eit nytt barnehageår på Trollskjær:)