Lisjetua

Ein god stad å vere

Telefonnummer: 48 08 61 22

E-postadresse: lisjetua@orstabarnehagen.no


Personalet

Christine Olsen

Pedagogisk leiar

Hanne Løvik Saure

Barnehagelærar

Monica A. Sætre

Barnehagelærar

Brit Worren

Assistent

Tema

Dette barnehageåret vil “livet på bondegården” gå som eit overordna tema. Vi ønsker å knytte mest mogleg opp mot hovedtemaet slik at det det blir ein samanheng i det vi gjer. I tillegg til “livet på bondegården” vil også “leik og venskap” være godt synleg då dette er eit satsningsområde i barnehagen vår, samt ein svært sentral del av barnehagekvardagen.

Månadsbrev

November_desember .pdf


Planar og dokument

Temaplan Lisjetua 2019-2020.pdf


VEKERYTME (1).pdf


DAGSRYTME.pdf


Namm, namm!


Ripsbær


Endeleg var dei modne!