Ein god stad å vere

Avdelingane

Lisjetua

1 -2 år


Fosshola

2-4 år


Trollskjær

3 - 6 år