Samarbeidsutval og foreldreråd


Samarbeidsutvalet 2018/2019

  • Dalana-Michelle Storebø - Leiar/foreldrerepresentant

mobil: 95804697 mail: dalana.michelle.hill@gmail.com

  • Kjetil Urkegjerde - Nestleiar/foreldrerepresentant
  • Vara:

Benedicte Bergmann Hansen - Vara foreldrerepresentant

Oddhild Kalvatn - Vara foreldrerepresentant

  • Ragnhild Frøland - Tilsetterepresentant
  • Martine Lystad Olsen - Tilsetterepresentant
  • Eigar-representant/skrivar: Karen Rekkedal

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle borna og skal fremje deira fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html