Martine Lystad Olsen Thomas Lynghjem Gudrun Kjøsnes

pedagogisk leiar barnehagelærar assistent

Ragnhild Frøland Wenche Strand Trude Gåsemyr

assistent fagarbeidar pedagogisk leiar

Anne Lisbeth Eidem Helen Flatnes Karen Rekkedal

assistent assistent styrar