Om oss:

Dette er ei aldersblanda gruppe i alderen 1-3 år, og i år er dei 10 barn på Tua.

Vi har valt å dele barnegruppa i "Raudgruppe" som er 1 åringane, og "Grøngruppe" som er 2 åringane.

Personalet:

Trude Gåsemyr, pedagogisk leiar 100%

Wenche Strand, fagarbeidar 100%

Helen Flatnes, fagarbeidar 80%

Ragnhild Frøland, assistent 80%

Vekeplan

Vekeplan veke 35-36


Vekeplan

Veke 35-36


Vekeplan v. 25-27


Vekeplan

Veke 25 - 27


Månadsskriv

Månedsoppsummering, april

Månadsoppsummering for april

Månadsplan for april og mai

Månadsplan for april og mai

Månadsplan, mars

Månadsplan for mars

Månedsoppsummering, januar

Månadsoppsummering for januar og februar

Bilete