Konglen

Småbarnsavdeling med 8 barn i alderen 0-3 år

Personalet på avdeling Konglen

Monika Koppen

Pedagogisk leiar


Linda Godager

Pedagogisk leiar


Reem Hamzeh

Assistent


Siv Skogen

Assistent


Yndis Bjørdal

Assistent


Vekerytme

Vekerytme Konglen

Avdelinga er delt inn i gruppe BLÅ og gruppe RAUD. Vi har fast oppsett vekerytme, men den vil bli justert etter behov (til dømes ved individuelle behov frå barn eller fråvær av fast personell i barnehagen)

Månadsskriv

Juni Konglen 2019
Månadsskriv for mai - konglen
April Konglen 2019
Mars Konglen 2019

Planar og dokument

KDP_Kulturminne2017_14.12.2017.pdf

Andre dokument