Kantarellen

Storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 3-6 år

Personalet på avdeling Kantarellen

Bente Haugland

Pedagogisk leiar

Line Solheim

Pedagogisk leiar

Ragnhild Lingås

Barnehagelærar

Grethe Hovdenakk

Assistent

Johan Ingar Melle

Assistent

Marit Solevågseide

Assistent

Vivi-Ann Lid

Assistent

Vekerytme

Vekerytme Kantarellen

Avdelinga er delt inn i gruppe GUL og gruppe GRØN. Vi har fast oppsett vekerytme, men den vil bli justert etter behov (til dømes ved individuelle behov frå barn eller fråvær av fast personell i barnehagen)

Månadsskriv

MND PLAN JUNI
Mai
MND PLAN APRIL
Mars Kantarellen 2019

Planar og dokument

KDP_Kulturminne2017_14.12.2017.pdf

Andre dokument

HEIMEBESØK AV BJØRNIS
644 Invitasjon barnehagar Blåmann 140918 OØO.docx