Personalet 2020/2021

Nedigard

Katrine Burås

Grete Velle

Hege Raknes Gran

Jeanette BergBjørg Grinde

Grete Dalebø Høydal

Hilde Johanne Haram

Janne Kristin Spjutøy

Vikemarka

Eldbjørg Eidheim

Grete Dalebø Høydal

Elise Kårstad


Sonja Liadal Årseth

Ann Kristin Lid Midtsæter

Nina Helen Lyngved

Hilde Johanne Haram