Personalet 2018/2019

Nedigard

Eldbjørg Eidheim

Jeanette Berg

I fødselspermisjon

Laila Aam Eikås

Madeleine Berg

Astrid Øye Opsal

Veronica Lilleøy Jensen

I fødselspermisjon

Grete Dalebø Høydal

Janne Kristin Spjutøy

Synnøve Vatne Eidheim

Erna Hovland

Vikemarka

Katrine Burås

Elise Kårstad

I fødselspermisjon

Sonja Liadal Årseth

Grete Velle

Hilde Johanne Haram

Grete Dalebø Høydal

Kari Aarskog


Bjørg Grinde