Hovdebygda barnehage - med friluftsliv i kvardagen

Opningstid 07.00-16.30

Hovdebygda barnehage er eigd av av Ørsta kommune og held til i bygg frå 2005. Barnehagen er lokalisert sentralt i Hovdebygda med omlag 70 plassar for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen si opningstid er 07.00 -16.30

Vi nyttar slagordet ”- med friluftsliv i kvardagen”. Med dette legg vi vekt på å vere mykje ute - heile året - og vi ser på utemiljøet og nærmiljøet som ein viktig arena for leik og læring. Barnehagen er lokalisert i flott nærmiljø med kort veg til både skog, mark, fjell, vatn og sjø. Barnehagen har eigen robåt og kano på Hovdevatnet, og disponerer naust ved sjøen. For tørre snøfattige vinterperioder har vi eiga snøkanon som vi lager snø med så snart temperaturen kryp under 0 grader. Vi har og eigen minibuss

Barnehagen har eigen minibuss. Det er ein Ford Transit 2017 modell med 17 seter. Minibussen gir ein ekstra dimensjon i tilbodet då vi i mykje større grad kan nytte andre miljø og turmål som elles ikkje er innanfor gangavstand.

Barnehagen har eigen kokk i 100% stilling som sikrar både gode og næringsrike måltid, at barna får kunnskap om råvarer og får delta i førebuing av måltida.

I det daglege arbeidet deler vi barn og personal inn i faste små og føreseielege grupper med barn frå samme alder og modning. Meir om gruppene kan ein lese om på gruppesidene. Barnehagen sitt leikeareal er delt inn i leikesoner som gruppene nyttar til faste tider. Leikesonene (det fysiske leikemiljøet) er innreidd med forskjellige kvalitetar og funksjonar. Dette for å gi barna eit mykje meir variert og og meir tilgjengeleg leikemiljø.

Barnehagen er universelt utforma og tilrettelagt for barn med funksjonshemmingar.

Utfyljande informasjon om barnehagen er å finne i barnehagen sin årsplan som ligg tilgjengeleg under fana "Pedagogisk plattform"

Bilete frå barnehagen: BILETE