SU og Foreldreråd

Samarbeidsutvalet 2018-2019

Marte Jetmundsen - Leiar/foreldrerepresentant

Mobil: 90934887 epost: marte.jetmundsen@tussa.no

Caroline Rudi - foreldrerepresentant

Elise Skår - foreldrerepresentant

Runar Gudnason - vara foreldrerepresentant

Julia Melnikova - vara foreldrerepresentant

Marita L. Salvesson - vara foreldrerepresentant


Merete Skarmyr – tilsetterepresentant

Gunn Vartdal - tilsetterepresentant

Thomas Mayer - verneombud

Line Kristin Berg - vara tilsetterepresentant

Anne Innselset - vara tilsetterepresentant

Einar Magne Moe - Skrivar/arbeidsgivarrepresentant

Mobil 48005745 epost: hovdebygda@orstabarnehagen.no

Foreldrerådsrepresentant 2018-2019

Caroline Rudi

Mobil: 99159393

epost: carolinerudi91@hotmail.com


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html