Skrukketrolla

Om oss:

Skrukketrolla består av 14 barn født i 2016. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar inne og ute.

Personalet:

Bente Tronstad (pedagogisk leiar), Njål Hoftun (barnehagelærar), Anne-Marte Weider (barnehagelærar) ,Kari-Anne Nybø (fagarbeidar) og Anne Inselset (assistent) har hovudansvaret for det daglege arbeidet med barna på Skrukketrolla i barnehageåret 2018-2019.

Vekeplanar og Periodeplaner

Vekeplan veke 26
Vekeplan 25 Skrukketrolla
ST veke 24
ST - veke 23

Andre dokument

Overordna periodeplan ST - sommer
ST - Overordna periodeplan vår (mars - mai)
Overordna periodeplan - Skrukketroll Vinter
jula 2018
INFORMASJONSSKRIV FOR AUGUST MÅNAD FOR SMÅBARNGRUPPA VED HOVDEBYGDA BARNEHAGE
Skifteklær
foreldresamtalar
Kopi av Overordna periodeplan - mal
Song: Måltid
Sanger vi syng på samling Rumpetroll
Tilsyn sovande born.pdf
St veke 13