Skrukketrolla

Om oss:

Skrukketrolla består av 14 barn født i 2016. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar inne og ute.

Personalet:

Bente Tronstad (pedagogisk leiar), Njål Hoftun (barnehagelærar), Anne-Marte Weider (barnehagelærar) ,Kari-Anne Nybø (fagarbeidar) og Anne Inselset (assistent) har hovudansvaret for det daglege arbeidet med barna på Skrukketrolla i barnehageåret 2018-2019.

Vekeplanar og Periodeplaner

ST veke 47
ST veke 46
ST veke 45

Andre dokument

foreldresamtalar
Kopi av Overordna periodeplan - mal
INFORMASJONSSKRIV FOR AUGUST MÅNAD FOR SMÅBARNGRUPPA VED HOVDEBYGDA BARNEHAGE
Skifteklær
Song: Måltid
Sanger vi syng på samling Rumpetroll