Rumpetrolla

Om oss:

Rumpetrolla består av 11 barn født i 2017. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar inne og ute.

Personalet:

Thomas Mayer (pedagogisk leiar), Julie Emblemsvåg (barnehagelærar), Merete Skarmyr (fagarbeidar) og Line Kristin Berg (fagarbeidar) har hovudansvaret for det daglege arbeidet med barna på Rumpetrolla i barnehageåret 2018-2019.

Vekeplanar og periodeplanar

INFORMASJONSSKRIV FOR AUGUST MÅNAD FOR SMÅBARNGRUPPA VED HOVDEBYGDA BARNEHAGE
RT 2019 Overordna periodeplan juni-juli
Vekeplan veke 25 (friluftsveke), 2019 RT
Vekeplan veke 26, 2019 RT

Andre dokument

Sanger vi syng på samling Rumpetroll
Skifteklær
Song: Måltid
Tilsyn sovande born.pdf