Rumpetrolla

Om oss:

Rumpetrolla består av 10 barn født i 2017. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar inne og ute.

Personalet:

Thjomas Mayer (pedagogisk leiar), Julie Emblemsvåg (barnehagelærar), Merete Skarmyr (fagarbeidar) og Line Kristin Berg (fagarbeidar) har hovudansvaret for det daglege arbeidet med barna på Rumpetrolla i barnehageåret 2018-2019.

Vekeplanar og periodeplanar

INFORMASJONSSKRIV FOR AUGUST MÅNAD FOR SMÅBARNGRUPPA VED HOVDEBYGDA BARNEHAGE
RT Overordna periodeplan haust 2018
Vekeplan RT veke 46
Vekeplan RT veke 47

Andre dokument

Sanger vi syng på samling Rumpetroll
Skifteklær
Song: Måltid