Grashopper

Om oss:

Grashopper består av 11 barn født i 2015. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar både på tur og i barnehagen.

Personalet:

Jimmy Grønli (pedagogisk leiar), Hilde Beate Yksnøy (fagarbeidar) og Anne Inselset (assistent) har ansvaret for det daglege arbeidet saman med barna på Grashopper i barnehageåret 2018-2019.

Vekeplanar og periodeplanar

Månadsplan for desember, grashoppene
Vekeplan 45 Grashoppene
Overordna periodeplan haust

Andre dokument

cos_size-large.png

Trygghetsirkelen er noe vi på Grasshoppene kommer til å ha mye fokus på i haust

Hvordan vi ut fra årsplan jobber med relasjonsarbeid