Førskulegruppa

Om oss:

Førskulegruppa består av 12 barn som har siste året sitt i barnehagen. Dei har eigen førskuleklubb og avsluttar barnehageåret som rosarussar. Utvida informasjon om førskulegruppa finn de i årsplanen vår.

Personalet:

Tom Erik Engeset (pedagogisk leiar) og Gunn Vartdal (fagarbeidar) har hovudansvaret for det daglege arbeidet saman med barna på førskulegruppa i barnehageåret 2018-2019.

Heidi Gromholt (Spesialpedagog) og Kristin Sætre (støttepedagog) er også ein del av gruppa kvar dag.

Kristoffer Kvamme er også saman med gruppa som lærling.

Vennskapsplakaten 2018 av Førskulegruppa

Venskapsplakat

Førskulegruppa har i oppstarten av nytt barnehageår arbeida med å lage reglar for venskap som skal gjelde alle i Hovdebygda barnehage. Dette er eit produkt vi ynskja å bruke som eit reiskap for å snakke om venskap og få barna til å reflektere rundt situasjonar og handlingar i kvardagen.

Dagen i dag

Dagen i dag

Vekeplan

Vekeplan

Overordna periodeplan

Overordna periodeplan Våren for Førskulegruppa

Overordna periodeplan - vår

Overordna periodeplan Vinteren for Førskulegruppa

Overordna periodeplan - vinter

Overordna periodeplan Haust for Førskulegruppa

Overordna periodeplan - haust

Førskuleavslutning

Foreldreskriv: Rosarussen 2019

Rosaruss 2019

Her kan du lese litt om formålet med markering av Rosaruss i Hovdebygda Barnehage.

Foreldreskriv førskuleavslutning(overnatting) 2018/2019

Førskuleovernatting 2019

Hovdebygda har tradisjon for at førskulebarna skal overnatte i barnehagen. Les meir om det her!

Andre dokument

Foreldreskriv fjøreveka våren 2019

I veke 23 har førskulegruppa fjøreveke som ein del av 2-vekers friluftsveke. Barna blir levert og henta i naustet vårt i Olafjøra

Informasjonsskriv til føresette.docx

I veke 2-8 starta vi opp med vasstilvenning for dei eldste barna i barnehagen. Regi av VTI-Symjegruppa

Førskulegruppa årsplan

Vi har eit eige kapittel i årsplanen om kva forventingar foreldre og barn kan ha om det å vere førskulebarn.

Brev til førskuleborna

Infoskriv om fokusområder og innhald for førskulegruppa

Vekerytme storbarn 2018/2019

Sonebarnehage krev at vi følg fast vekerytme.

Kle i hovdebygda barnehage

Hovdebygda Barnehage har fokus på friluftsliv. Barna treng derfor mykje kle tilpassa alt salgs vêr.

Informasjonsskriv for storbarn i Hovdebygda Barnehage 2018/2019

Generel info om storbarnssona i Hovdebygda Barnehage

Adventskalender 2018, storbarn
Ski i Hovdebygd Barnehage

Vi ynskjer å tilby barna ski i både frileik og i planlagde aktivitetar. Les litt her om utstyr.