Førskulegruppa

Om oss:

Førskulegruppa består av 12 barn som har siste året sitt i barnehagen. Dei har eigen førskuleklubb og avsluttar barnehageåret som rosarussar. Utvida informasjon om førskulegruppa finn de i årsplanen vår.

Personalet:

Tom Erik Engeset (pedagogisk leiar) og Gunn Vartdal (fagarbeidar) har hovudansvaret for det daglege arbeidet saman med barna på førskulegruppa i barnehageåret 2018-2019.

Heidi Gromholt (Spesialpedagog) og Kristin Sætre (støttepedagog) er også ein del av gruppa kvar dag.

Kristoffer Kvamme er også saman med gruppa som lærling.

Vennskapsplakaten 2018 av Førskulegruppa

Venskapsplakat

Førskulegruppa har i oppstarten av nytt barnehageår arbeida med å lage reglar for venskap som skal gjelde alle i Hovdebygda barnehage. Dette er eit produkt vi ynskja å bruke som eit reiskap for å snakke om venskap og få barna til å reflektere rundt situasjonar og handlingar i kvardagen.

Vekeplanar og periodeplanar

FSG - Veke 47

Vekeplan for veke 47

Overordna periodeplan Haust for Førskulegruppa

Overordna periodeplan for hausten

FSG - Veke 46

Vekeplan for veke 46

FSG - Veke 45

Vekeplan for veke 45

Andre dokument

Førskulegruppa årsplan

Vi har eit eige kapittel i årsplanen om kva forventingar foreldre og barn kan ha om det å vere førskulebarn.

Brev til førskuleborna

Infoskriv om fokusområder og innhald for førskulegruppa

Vekerytme storbarn 2018/2019

Sonebarnehage krev at vi følg fast vekerytme.

Kle i hovdebygda barnehage

Hovdebygda Barnehage har fokus på friluftsliv. Barna treng derfor mykje kle tilpassa alt salgs vêr.

Informasjonsskriv for storbarn i Hovdebygda Barnehage 2018/2019

Generel info om storbarnssona i Hovdebygda Barnehage