Barkebiller

Om oss:

Barkebiller består av 12 barn født i 2014 og 2015. Det er ein kjekk gjeng som er samla dagleg i leik og aktivitetar både på tur og i barnehagen.

Personalet:

Isabell Øye (pedagogisk leiar) og Silje Nordal (barnehagelærar) har hovudansvaret for det daglege arbeidet saman med barna på Barkebiller i barnehageåret 2018-2019.


Vekeplanar og periodeplanar

Kopi av BB V.46
BB V.45
Overordna periodeplan, Haust for Barkebiller

Andre dokument

Kle og klesskift for Barkebiller