Dokument

Kjerneverdiar Hovdebygda barnehage
Brukarundersøking 2019 Hovdebygda barnehage Resultat pr. spørsmål
Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen_digital.pdf
Informasjon om redusert foreldrebetaling barnehage.docx
Vedtekter ØK 010315.pdf

Rammeplan for barnehagen