Dokument

Vedtekter for kommunale barnehagar i Ørsta frå 01.04.10.pdf
Kjerneverdiar Hovdebygda barnehage
Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen_digital.pdf

Rammeplan for barnehagen