Samarbeidsutvalet

Samerbeidsutvalet vert valt for eit år i gongen, og med tre representantar frå forelda og tre frå personalet. Foreldrerepresentantane vert valt av foreldra i forkant av foreldremøtet i september.


For 2018/2019 sit desse i samarbeidsutvalet:

Foreldrerepresentantar:

  • Geir Olsen-Raudøy, laiar
  • Espen rekkedal
  • Magnhild Vatn

Tilsetterepresentantar:

  • Astrid Farstad
  • Annelie Bengtsson Langlo
  • Gunn Akslen Bjørdal