Personalet

Magni Voldnes Langdal, kjøkkenassistent og

Ellen Bjørdal Eikenes, styrar

Småtrolla

Skålanissane

Skogstrolla