Barnehagesatsar

Satsar for foreldrebetaling frå 1/1-19.

100% plass kostar 2990,-. I tillegg kjem matpengar på 380,-

80% plass kostar 2800,-. I tillegg kjem matpengar på 304,-


Frå 1.august-19 vert dette satsen:

100% plass: 3040,-. Matpengar 380,-

80% plass kostar 2800,-. I tillegg kjem matpengar på 304,-


For familiar med lav inntekt kan det søkjast om redusert foreldrebetaling til Ørsta Kommune.

Sjå Ørsta kommune si heimeside for meir informasjon om dette.

Det er 30% moderasjon på foreldrebetaling for barn nummer 2 og 50% for barn nummer 3. Dette gjeld ikkje matpengar