Skogstrolla

Skogstrolla er ei avdeling med 23 born frå 2 til 6 år. Store delar av dagen er dei delte i to grupper, raud og grøn. Skogstrolla held til i første etasje.

Personalet på Skogstrolla:

Bak f.v: Ingun Svanøy, Maria Terese Follestad, Astrid Farstad

Framme f.v: Ann Kristin Blomvik Mork, Lone Mork Brautaset

Raud gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Astrid Farstad, 100 %
  • Assistent: Ann Kristin, 80 %
  • Assistent: Maria, 20 %
  • Spesialpedagog: Astrid Opsal Øye, 20 %

Grøn gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Lone, 100 %
  • Barne- og ungdomsarbeidar: Ingun, 80 %