Skålanissane

Skålanissane held til i andre etasje i barnehagen. Det er 25 born mellom 2 og 6 år der. Borna er delt i to grupper, raud og grøn, store delar av dagen.

Personalet på Skålanissane:

F.v: Gunn Akslen Bjørdal, Annelie Bengtsson Langlo, Annette Myklebust, Lilly Rebbestad

Raud gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Annelie, 100 %
  • Barne- og ungdomsarbeidar: Gunn, 100 %)

Grøn gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Lilly, 80 %
  • Barne- og ungdomsarbeidar: Annette 100 %
  • Assistent: Maria, 40 %