Skålanissane

Skålanissane held til i andre etasje i barnehagen. Det er 23 born mellom 2 og 6 år der. Borna er delt i to grupper, raud og grøn, store delar av dagen.

Personalet på Skålanissane:

Bak f.v: Hilde Karin Myklebust, Maria Terese Follestad, Annelie Bengtsson Langlo, Bjørg Grinde

Framme f.v: Gunn Akslen Bjørdal, Christine Mo Raudøy, Lilly Rebbestad

Raud gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Annelie, 100 %
  • Barne- og ungdomsarbeidar: Hilde Karin, 100 %
  • Lærling: Christine Mo Raudøy, 100 %
  • Støttepedagog: Bjørg Grinde, 20 %

Grøn gruppe:

  • Pedagogisk leiar: Lilly, 80 %
  • Barne- og ungdomsarbeidar: Gunn, 100 %
  • Assistent: Maria, 10 %