Lokal og nynorsk songskatt

“Alle born skal dagleg få oppleve glede ved musikk og song, og songane skal i størst mogleg utstrekning vere på nynorsk” (Lokal rammeplan s.8)

Dalane barnehage har ei samling med lokale og nynorske songar som borna skal bli kjende med. Musikk og dans er ei kjelde til glede og energi og i barnehagen opplever borna musikk og song gjennom heile dagen.

Songane her er spelt inn av Maria Hovdenakk og Torgrim Skjerdal.

Pisi og fugle
Pusekatte låg opponde omna
Røve og lambe
Stakkars Pe
Katten sat i myre
Kråka i Follestaddalen