Samarbeidsutval og foreldreråd

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle borna og skal fremje deira fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html

Samarbeidsutvalet 2018-2019

Elin Perdy Aarseth - leiar / foreldrerepresentant tlf. 95752728 e.mail: elin.perdy@hotmail.com

Hildegunn Welle - nestleiar / foreldrerepresentant

Ingvill Akslen - foreldrerepresentant

Marianne Årvik Skjåstad - personalrepresentant

Mari Ellen Engeset - personalrepresentant

Hilde P. Sporstøl - personalrepresentant

Ellinor Sætre - skrivar / eigarrepresentant

Katrine Øye - vara foreldrerepresentant

Synnøve Vatne Eidheim - vara foreldrerepresentant

Karoline Krøvel Pile - vara foreldrerepresentant