Samarbeidsutval og foreldreråd

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle borna og skal fremje deira fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html

Samarbeidsutvalet 2019-2020

Marita Øye - leiar / foreldrerepresentant tlf. 99157940 marita_128@hotmail.com

Karoline Krøvel Pile - nestleiar / foreldrerepresentant

Elin Perdy Aarseth - foreldrerepresentant

Marit Brautaset - personalrepresentant

Mari Ellen Engeset - personalrepresentant

Ingvild Opheim - personalrepresentant

Ellinor Sætre - skrivar / eigarrepresentant

Ingvill Akslen - vara foreldrerepresentant

Hildegunn Welle - vara foreldrerepresentant

Katrine Øye - vara foreldrerepresentant