Samarbeidsutval og foreldreråd

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle borna og skal fremje deira fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html

Samarbeidsutvalet 2021-2022

Marita Øye - leiar / foreldrerepresentant tlf. 99157940 marita_128@hotmail.com

Laila Langøy - foreldrerepresentant

Marsha Van Bemmel - foreldrerepresentant

Marit Brautaset - personalrepresentant

Mari Ellen Engeset - personalrepresentant

Marianne Årvik Skjåstad - personalrepresentant

Cathrin O. Engetrøen - skrivar / eigarrepresentant

Katrine Øye - vara foreldrerepresentant

Gunni Marie Skare - vara foreldrerepresentant