Informasjon om avdelinga

Om oss

Ulvehiet held til i nybygget som opna i 2018. På avdelinga går det 4 born fødde i 2016 og 15 born fødde i 2015.


Personalet

Wenche Ann Utstrand: pedagogisk leiar 100%

Else Kristin H. Engeset: pedagogisk leiar 60%

Liss Mari Skar: barnehagelærar 100%

Hilde P. Sporstøl: barne- og ungdomsarbeidar 80%

Rosita Marie Løvik: barnehagelærar 100%

Astrid Øye Opsal: spesialpedagog 20%

Randi Monsholm: barnevernspedagog 50%

Månadsbrev April 2021 Ulvehiet Dalane barnehage
Månadsbrev Ulvehiet Desember 2020 Dalane barnehage
Månadsbrev mars 2021 Ulvehiet Dalane barnehage
Månadsbrev November 2020 Ulvehiet Dalane barnehage
Månadsbrev Februar 2021 Ulvehiet Dalane barnehage
Månadsbrev Ulvehiet oktober 2020
Månadsbrev Januar 2021 Ulvehiet
September 2020 Ulvehiet
Månadsbrev August 2020 Ulvehiet