Informasjon om avdelinga

Om oss

På Maurtua er det 3 born fødde i 2017 og 10 born fødde i 2018.


Personalet

Nelly-Kristin Krøvel-Vatne: pedagogisk leiar 80%

Cathrin Osborg Engetrøen: barnehagelærar 100%

Marit Brautaset: barne- og ungdomsarbeidar 100%

Mari Ellen Engeset: barne- og ungdomsarbeidar 100%

Sølvi Tvergrov: assistent 50%


Planar og dokument

August 2019
Månadsbrev Maurtua, juni 2019
månadsbrev Maurtua for mai -19
Månadsbrev april 2019, Maurtua