Informasjon om avdelinga

Om oss

På Maurtua er det 10 born fødde i 2018 og 6 born fødde i 2019.


Personalet

Randi Monsholm: pedagogisk leiar 100%

Nelly-Kristin Krøvel-Vatne: barnehagelærar 80%

Marit Brautaset: barne- og ungdomsarbeidar 100%

Sigridur Remme: barne- og ungdomsarbeidar 100%

Hilde Wille: fagarbeidar 80%

Flora Åm: assistent 70%


Planar og dokument

April 2021 MT Månadsbrev
Månadsbrev Desember 2020
Månadsbrev Mars 2021
November 2020 Månadsbrev
Månadsbrev Februar 2021
Månadsbrev oktober 2020 Maurtua
Månadsbrev Januar 2021
Månadsbrev Maurtua september 2020
August 2020 Maurtua