Meir om Barnas Vel


Barnas Vel er ein kommunal 5 avdelings barnehage som ligg i Ørsta sentrum. Barnehagen er fordelt på to bygg inne på felles område. Avdelingane Ole Brumm og Nøtteliten held til i kløverhagenbygget, medan Vellemarka, Klatremus og Solsikka held til i hovudbygget.

I hovudbygget har vi ei kulturstove som er fellesareal for alle avdelingane. Den vert nytta både til avdelingsvise aktivitetar, fellesaktivitetar og samkomer på tvers av avdelingane. Her får borna gode rammer til å utfalde seg både i grovmotoriske og finmotoriske aktivitetar, leikar, song og dans m.m.

Barnes Vel - borna i sentrum: Det handlar om at det einskilde barnet skal bli den beste utgåva av seg sjølv. Vi skal vere sensitive voksne som er tett på barnet, Vi skal gje barnet tryggleik, anerkjenning, opplevingar, utfordringar , støtte og rettleing for å gje barnet meistringstru til å bygge ei positiv sjølvkjensle som skal gjere barnet rusta til å møte framtida.

Barnas Vel er sentrumsbarnehagen i Ørsta. Vi legg vekt på å styrkje borna si identitetskjensle. Det handlar om å høyre til, vere ein del av avdelinga, barnehagen og bygda dei veks opp i.

Gjennom barnehagetida vil vi gje borna mange turopplevingar for å bli kjend med naturen og kulturen i bygda.

Vi har gåavstand til hamna, fjøra, skogen, elva, sentrum, næringsliv, kulturhuset, biblioteket, skulane, kyrkjene, Bakk Ola- marka, kulturminne som Ivar Aasen- og Anders Hovden- statuene. Vi har eit nært samarbeid med skulane og kulturinstitusjonane.