Kontaktinformasjon

Barnas Vel

Anders Hovdengt.7

6153 ØRSTA

Styrar: Ida Brudevoll

Ass.styrar:Edel Moe Finnøy