Solsikka

Aldersgruppe: 0-2 år

Mob: 902 46 670

E-post: bvsolsikka@orstabarnehagen.no

Personalet:

Kristine Nupen

Pedagogisk leiar

Elisabeth Bornstein

Barnehagelærar

Hege Gjerde Brekke

Barnehagelærar

Edel Moe Finnøy

Barnehagelærar

Jeanett Henden

Fagarbeidar


Beatriz Rekkedal

Assistent

Solsikka, dagen i dag

Vekeplan:

Vekeplan Solsikka

Kosthaldsplan:


Kostholdsplan 2019/2020

Månadsinformasjon:

August-2019


September 2019


Oktober 2019


November


Desember


Januar


Februar


Mars


April

Dokument avd.

Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.