Solsikka

Småbarnsavdeling med 14 born i alderen 0-2 år.

Mob: 902 46 670

E-post: bvsolsikka@orstabarnehagen.no

Personalet:

Kristine Nupen

Pedagogisk leiar

Elisabeth Brudevoll

Barnehagelærar

Beatriz Rekkedal

Assistent

Anja Aurstad

Fagarbeidar

Kristoffer Kvamme

Fagarbeidar

Solsikka, dagen i dag

Vekeplan:

Vekeplan Solsikka

Kosthaldsplan:


Kostholdsplan 2020-2021

Bursdagsmeny:


Bursdagsmeny for småbarn (0-2 år) solsikka

Månadsinformasjon:
Januar 2021

Desember

Desember 2021

November

Oktober

Oktober

September 2021

September

August 2021

August

Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.