Solsikka

Aldersgruppe: 0-2 år

Mob: 902 46 670

E-post: bvsolsikka@orstabarnehagen.no

Personalet:

Kristine Nupen

Pedagogisk leiar

Elisabeth Bornstein

Barnehagelærar

Hege Gjerde Brekke

Barnehagelærar

Edel Moe Finnøy

Barnehagelærar

Jeanett Henden

Fagarbeidar

Beatriz Rekkedal

Assistent

Vekeplan:

Vekeplan 2018-2019

Kosthaldsplan:

Kosthaldsplan 2018/2019

Månadsinformasjon:

September- 2018


Oktober-2018


November 2018
Desember 2018
Januar


Februar


MarsDokument avd.

Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.