Ole Brumm

Aldersgruppe: 3-6 år

Mob: 902 49 752

E-post: bvolebrumm@orstabarnehagen.no

Personalet:

Wenche H. Langeland

Pedagogisk leiar 100%

Stine Mari Digernes

Barnehagelærar 100%

Hilde Fransdatter Breivik

Fagarbeidar 60%

Silviann Myklebust

Fagarbeidar 90%

Elisabeth Wille

Assistent 80%

Vekeplan:

Fast vekeplan for Ole Brumm bilde heimeside

Kosthaldsplan:


Vekeplan for kosthald på Ole Brumm

Månadsinformasjon:

August


September


Oktober og november


Desember


Januar


Februar
Bilete


For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.