Nøtteliten, dagen i dag

Nøtteliten

Småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 0-3 år.

Vi held til nede på Kløverhagen-bygget (raudt bygg).

Mob: 902 35 128

E-post: bvnotteliten@orstabarnehagen.no

Personalet:

Britt Helen Humberset

Pedagogisk leiar 100%

Sunniva S. Vinjevoll

Barnehagelærar 100%

Mirjana Blazevic

Fagarbeidar 100%

Else Bjørkedal

Fagarbeidar 80%

Siw Janne Vartdal

Assistent 100%

VEKEPLAN FOR NØTTELITEN

Vekeplan Nøtteliten

Kosthaldsplan:


Vekeplan for kosthald på Nøtteliten 2019-2020

Månadsinformasjon:


August 2019
Januar 2020
Juni 2020
September 2019
Februar 2020
Juli 2020
Oktober 2019
Mars 2020
November 2019
April/mai 2020

Dokument avd.

Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.