Nøtteliten

Aldersgruppe: 0-2 år

Mob: 902 35 128

E-post: bvnotteliten@orstabarnehagen.no

Personalet:

Britt Helen Humberset

pedagogisk leiar 100%

Hilde Oterholt

barnehagelærar 80%

Mirjana Blazevic

fagarbeidar 100%

Else Bjørkedal

fagarbeidar 80%

Siw Janne Vartdal

assistent 100%

Vekeplan:


VEKEPLAN FOR NØTTELITEN 2018/2019

Kosthaldsplan:


Kostmeny 2018/2019

Månadsinformasjon:


Månadsinformasjon for september

Månadsinformasjon for

august/september

Månadsinformasjon for oktober

Månadsinformasjon for oktober

Månadsinformasjon for november

Månadsinformasjon for november

Månadsinformasjon for desember

Månadsinformasjon for

desember

Månadsinformasjon for januar

Månadsinformasjon for

jaunar

Månadsinformasjon for februar

Månadsinformasjon for

februar

Månadsinformasjon for mars

Månadsinformasjon for

mars


Dokument avd.

Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.