Klatremus

Aldersgruppe: 2-6 år

Mob: 468 42 859

E-post: bvklatremus@orstabarnehagen.no

Personalet 2018 - 2019:

Tone Moe

Pedagogisk leiar

Pernille Mouritsen

Barnehagelærar

Terese A. Berg

Fagarbeidar

Stine Vartdal

Fagarbeidar

Therese Vartdal

Assistent

Ingvild Aasen

Fagarbeidar


Vekeplan:

VEKERYTME


Kosthaldsplan:


Vekeplan for kosthald på Klatremus 2018-2019


Månadsinformasjon:

Månadsinformasjon for september


Månadsinformasjon for oktober 2018


Månadsinformasjon november 2018


Månadsinformasjon for desember 2018


Månadsinformasjon for Januar 2019


Månadsinformasjon for februar


Månadsinformasjon for mars
Bilete

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, epost og liknande.