Welkom

Dit onderzoek richt zich op de verfijning van het model taxonomie van eigenaarschap en de 6 type scholen met de bijbehorende karakteristieken. Het onderzoekt de attitude van leerlingen, leraren en eigenschappen van de organisatie om het model verder te ontwikkelen tot een gereedschap om het concept eigenaarschap binnen scholen beter te begrijpen.

Als onderzoeksmethode wordt gebruikt gemaakt van een uniek bordspel. Wij nodigen iedereen uit om binnen de eigen school dit spel te spelen met leerlingen, leraren en management en daarmee te ontdekken wat de betekenis is van eigenaarschap binnen de organisatie tot aan de onderwijspraktijk.

" Leerlingen en leraren die meer eigenaarschap ervaren, hebben meer motivatie om te leren of les te geven. Eigenaarschap staat in direct verband met de controle over het eigen leren; een basis vaardigheid om te kunnen leren."

Het doel van het spel

Het spel heeft tot doel om een gesprek op gang te brengen over ‘Eigenaarschap van leren’. Leerlingen en docenten die eigenaarschap ervaren, leren met meer motivatie. Bij eigenaarschap past ‘regie over eigen leren’, een belangrijke vaardigheid om te kunnen leren. Interessante vraag is, en daar nodigt het spel toe uit, om een gesprek te voeren over hoe de school ‘Eigenaarschap van leren’ kan bevorderen.

15 december 2017. Vers de pers onthullen wij met trots: " We own the school, het spel".

Leerlingen spelen het spel en ontdekken hoeveel eigenaarschap er te vinden is op hun school.