Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Vantaalla toteutetaan lähikouluperiaatetta. Lähikoulupäätöksen tekee aluepäällikkö. Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilaiden tarvitsema tuki järjestetään pääosin heidän lähikouluissaan. Koulut suunnittelevat kolmiportaisen tuen järjestelyt siten, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea.


Näiltä sivuilta saat lisätietoa kolmiportaisesta tuesta.