Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Oppilaalla on oikeus saada laadukasta perusopetusta sekä tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä kaikkina työpäivinä lähikoulussaan.

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa erilaisin joustavien järjestelyin tai pienryhmissä/erityisryhmissä. Erityisen tuen järjestelyissä tulee huomioida oppilaan tarvitsema tuen intensiteetti.

Lähikoulupäätöksen tekee aluepäällikkö. Lähikoulun lisäksi tukea järjestetään vaativan erityisen tuen ryhmissä, joihin hakeutuminen tapahtuu aina aluekoordinaattorin kautta.


Näiltä sivuilta saat lisätietoa kolmiportaisesta tuesta.