Prowadzący

Damian Bukowski

Damian Bukowski

Specjalizacja: Ekspert w zakresie optymalizacji procesów z obszaru zakupów, jak również zintegrowanej redukcji kosztu wraz z TCO. Posiada szerokie doświadczenie w zakupach typu direct jak i indirect oraz CAPEX. Z powodzeniem wdraża projekty w zakresie strategicznego zaopatrzenia oraz konsolidacji kategorii zakupowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Obecnie: Menadżer zakupów w SKF Polska S.A. wdrażający systemy wspomagające proces eProcurement, członek Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów.

Tomasz Dziuk

Tomasz Dziuk

Specjalizacja: Menadżer z 21-letnim doświadczeniem w międzynarodowych koncernach i firmach polskich. 12 lat pracy w zakupach w branży spożywczej (mięso + pieczywo). W pracy kocha porządek i nie boi się nisko bid’ować.

Obecnie: Dyrektor ds. Zakupów w dużej firmie FMCG.

Łukasz Hadaś

Łukasz Hadaś

Specjalizacja: Zarządzanie logistyczne, zarządzanie produkcją.

Obecnie: Wykładowca Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. Opiekun kierunku Logistyka oraz współautor jego efektów kształcenia. Współredaktor poradników: „Zarządzanie zakupami”, oraz „Klucz do zakupów w firmie. Czyli od praktyków dla praktyków”.

KATARZYNA RAGIN SKORECKA

Katarzyna Ragin Skorecka

Specjalizacja: wykładowca Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor ok. 70 publikacji z zakresu zarządzania (tożsamość organizacji, mapowanie procesów, foresight oraz praktyczne aspekty transfer u wiedzy a biznesem). Posiada certyfikat European Senior Logistican wydany przez Europejskie Towarzystwo logistyczne (ELA)

Obecnie: wykładowca Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Julia Jancy

Julia Jancy

Specjalizacja: Negocjacje w obszarze zakupów strategicznych oraz inwestycyjnych na wszystkich etapach procesu (przygotowanie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, dobór dostawców, oferowanie, negocjacje, finalizacji w postaci umowy lub wdrożenia nowego dostawcy w obowiązujące standardy zakupowe w przedsiębiorstwie). Prowadzenie projektów zakupowo - logistycznych z nastawieniem na wysoką efektywność w obszarach: koszt, czas, ryzyko, jakość, zmiana. Analiza procesów zakupowych oraz ich modelowanie w kierunku podnoszenia ich efektywności.

Obecnie: Kierownik Działu Zakupów w międzynarodowej firmie produkcyjnej.

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Specjalizacja: Zarządzanie kategorią zakupową w globalnych organizacjach. Przetargi elektroniczne, negocjacje kupieckie, rozliczanie oszczędności , budowanie wizerunku i pozycji Działu Zakupów w organizacji.

Obecnie: Global Category Manager w Danfoss; szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej operapro.

Konrad Malmon

Konrad Malmon

Specjalizacja: Ekspert w redukcji kosztów i optymalizacji procesów zakupowych. Ponad 10 lat doświadczenia w zakupach dla produkcji seryjnej i na zlecenie. Z powodzeniem wdrażał dostawców, projekty oszczędnościowe, a także identyfikował i implementował procedury oraz negocjował i kontrolował dostawy sprzętu z rynku azjatyckiego.

Obecnie: Senior Project Buyer w firmie WABCO Polska Sp. z o.o.

Daniel Matela

Daniel Matela

Specjalizacja: Zarządzanie zakupami indirect na każdej płaszczyźnie, na poziomie lokalnym i regionalnym. W Dziale Zakupów od prawie 10 lat, negocjator oraz manager zakupów z doświadczeniem w międzynarodowych koncernach FMCG. Z powodzeniem wdraża i realizuje strategie zakupowe, zarządza kategoriami zakupowymi oraz realizuje projekty optymalizacyjne na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Obecnie - Imperial Tobacco Polska S.A. Członek Polskiego Stowadzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów. Własna marka i inicjatywa "New Age Procurement".

Jarosław Pazdro

Jarosław Pazdro

Specjalizacja: Sztuką Negocjacji Zakupowych zajmuje się w wymiarze praktycznym od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywał zarządzając kosztami jednego z największych banków poczynając od roli kupca następnie menedżera ds. zakupów strategicznych i ostatecznie dyrektora jednostki zakupowej.

Obecnie: Prowadzi Własną działalność konsultingowo-szkoleniową skupiającą się na obszarze skutecznego zarządzania: kosztami, procesami zakupowymi przedsiębiorstw oraz rozwojem umiejętności kupieckich działów zakupowych. Jest również wykładowcą Negocjacji w Biznesie na kilku wyższych uczelniach.

Joanna Smolińska

Joanna Smolińska

Specjalizacja: Od początku kariery zawodowej związana z zakupami; początkowo jako kupiec zarządzający kategoriami w sieci handlowej, następnie jako specjalista i menadżer w zakupach typu "indirect" w firmach produkcyjnych i usługowych w różnych branżach. Szerokie doświadczenie w realizacji projektów optymalizujących wydatki oraz procesy zakupowe i finansowe, jak również w roli tworzącego funkcję zakupową w firmie od podstaw (procesy, procedury, zespół, KPI) oraz lidera wdrażającego zakupowe systemy informatyczne.

Obecnie: Manager zakupów w Grupie Eurozet, członek Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów.

Krzysztof Sobolewski

Krzysztof Sobolewski

Specjalizacja: Ekspert w dziedzinie opracowywania i wdrażania procesów zakupowych. Ponad 10-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach z różnych branż, m.in: pertochemicznej, przemysłu ciężkiego oraz materiałów budowlanych. Doświadczenie zdobywał w każdym obszarze zakupowym: Capex, indirect, zakupy produkcyjne oraz gospodarka magazynowa, a także projekty outsourcing’owe i offshor’owe.

Obecnie: Kierownik działu zakupów oraz lider projektów optymalizujących koszty w RADPOL S.A.

Renata Szymankiewicz

Renata Szymankiewicz

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w logistyce (obrót towarowo-magazynowy, planowanie produkcji, zakupy). Praktyk z doświadczeniem w zakupach direct, indirect oraz inwestycyjnych. Współautor publikacji „Klucz do zakupów w firmie. Czyli od praktyków dla praktyków”.Z pasją i zaangażowaniem wdraża innowacyjne projekty podnoszące efektywność procesów logistycznych i produkcyjnych. Obecnie: Kierownik Działu Zakupów Strategicznych w międzynarodowej firmie produkcyjnej.

Andrzej Zawistowski

Andrzej Zawistowski

Specjalizacja: Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Obecnie: Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego – podyplomowe studia „Zarządzania Zakupami.”

Grzegorz Klimarczyk

Grzegorz Klimarczyk

Specjalizacja: Ekspert w dziedzinie logistyki i zakupów. Zaczynał od przemysłu samochodowego, następnie pracował w branży autobusowej. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych, jest redaktorem wielu publikacji, m.in. pierwszego w Polsce poradnika dla praktyków “Zarządzanie zakupami”.

Obecnie: CEO w Open Nexus Sp. z o.o. Inicjator stworzenia Akademii Zakupowej.

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Specjalizacja: Wieloletnie doświadczenie w logistyce i zakupach. Karierę zaczynał w przemyśle ciężkim, zarządzając remontową stocznią śródlądową. Realizował projekty optymalizacji kosztów zakupów i organizacji logistyki w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym i bankowym. Wdrożył z sukcesem platformy zakupowe w ponad 100 firmach.

Obecnie: Wiceprezes zarządu i główny szkoleniowiec w Open Nexus Sp. z o.o.

Marta Majewska

Marta Majewska

Specjalizacja: Udziela merytorycznego wsparcia technicznego dla kupców z instytucji podlegających pod Prawo Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania specyfikacji czy komunikacji z dostawcami. Współtworzy branżowe warsztaty dla kupców rozwijające umiejętności wykorzystania elektronicznych zapytań ofertowych.

Obecnie: Project Manager i Lider Zespołu Centrum Wsparcia Klienta w Open Nexus Sp. z o.o.

Adam Dziadas

Adam Dziadas

Specjalizacja: Udzielał merytorycznego wsparcia dla kupców , zamawiających w kilkunastu tysiącach postępowań zakupowych, wspierając ich również w optymalnym doborze warunków postępowania . Szkoleniowiec nowych klientów oraz współautor branżowych warsztatów dla kupców rozwijających umiejętności wykorzystania elektronicznych narzędzi zakupowych.

Obecnie: Key Account Manager OpenNexus pełniący również funkcję trenera.

Akademia Zakupowa to roczny kurs on-line, który odbywa się w formie transmisji na żywo (webinarów). Zaznaczamy, że celem Akademii Zakupowej nie jest szkolenie z obsługi platformy zakupowej, a podniesienie Twoich kompetencji w zakresie zakupów. Dołącz do grona świadomych kupców!