O Nas

Open Nexus

Postawiliśmy sobie jako firma cel by stworzyć największy w Europie Środkowo-Wschodniej wirtualny rynek produktów i usług, oparty o przejrzystość, prostotę innowacyjne rozwiązania. W 2014 roku platforma zakupowa OpenNexus otrzymała nagrody Greater Thing From Greater Poland i Bohaterowie MSP Dziennika Gazety Prawnej. Nagrody upewniają nas w przekonaniu, że rzeczywiście wspieramy polski biznes!

Akademia Zakupowa jest jedną z form działania, które podejmujemy w celu popularyzacji wiedzy o zakupach. Wierzymy, że dzieląc się zdobytą przez Nas wiedzą, poprawiamy efektywność zakupów tak w biznesie, jak i w instytucjach publicznych.