Документи практиканта

Шановні студенти!

На цій сторінці розміщені файли форм документів, які Вам як практикантам обов'язково потрібно завантажити і зберегти на електронних носіях (Ваших комп'ютерах, флешках, мобільних пристроях тощо) перед установчою конференцією для забезпечення проходження Вами практики.

Звітна документація студента 1 курсу! (формується у такому порядку!).doc

Звітна документація для студентів 1 курсу за ОС "Бакалавр"

Календарний графік проходження ознайомчої практики

Календарний графік СТУДЕНТА 1 КУРСУ.doc

Щоденник практики

2016 НУОЮА Практика 01 Щоденник практики.doc

Правила оформлення:

  • в щоденнику практики насамперед заповнюється титульний аркуш щоденника;
  • якщо планується заповнювати щоденник кульковою чи іншою ручкою, то за необхідності файл щоденника коригується для збільшення місця під робочі записи та в календарному графіку щоденника після чого роздруковується;
  • щоденник може вестися в електронній формі;
  • студент зобов'язаний щодня в хронологічному порядку детально відображати у розділі «Робочі записи» та в календарному графіку щоденника практики характер навчально-практичної активності, виконуваної роботи за кожен день практики з коротким аналізом і висновками, у тому числі щодо досягнення результатів навчання;
  • після закінчення практики заповнений щоденник роздруковується і долучається до звітної документації.

Форма відгуку керівника від бази практики

2016 НУОЮА Практика 03 Відгук керівника бази практики.doc

Правила оформлення:

  • файл відгуку керівника подається керівнику практики від бази практики для заповнення;
  • обов'язково прослідкуйте, щоб файл відгуку керівника практики від бази практики був ним підписаний, а також затверджений керівником бази практики, має бути також проставлений відтиск печатки бази практики.

Титульний аркуш та структура звітної документації з практики

2016 НУОЮА Практика 02 Титульний аркуш.doc

Правила оформлення:

  • Звітна документація з практики заповнюється на комп'ютері після чого роздруковується, підшивається і підписується студентом.

Правила техніки безпеки студентів при проходженні практики

2016 НУОЮА Практика 08 Правила техніки безпеки студентів під час практики (4).doc

Студенти зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки під час проходження практики