Практика студентів НУ "ОЮА"

2016-2017 навчальний рік

До початку практики студент повинен одержати на установчій конференції з практики:

  • направлення на практику;
  • індивідуальне завдання на практику;
  • типову програму практики.

Перед установчою конференцією з практики кожен студент зобов'язаний завантажити з цього сайту з розділу Документи практиканта такі файли:

  • щоденник практики;
  • титульний аркуш зі структурою звітної документації;
  • форму відгуку керівника від бази практики (за один місяць до початку відповідної практики);
  • вимоги щодо оформлення матеріалів практики.

Якщо студентами заплановано ведення вказаних документів в електронній формі, то вони роздруковуються після їх заповнення при завершенні практики.

Закордонна практика проводиться за індивідуальними програмами академічної мобільності, узгодженими з Відділом міжнародних зв’язків Університету відповідно до законодавства України та міжнародних угод Університету.

За новим Положенням про практику студентів НУ "ОЮА" буде організована літня практика для магістерських програм.