Практика студентів НУ "ОЮА"

2018-2019 навчальний рік

Р.п.практики_1км_Нотаріат .docx

Робоча програма практики для студентів за ОС "МАГІСТР" спеціальність 081 "Право"

База практики: "Нотаріат"

До початку практики студент повинен ознайомитися з Положенням про проведення практики студентів НУ "ОЮА"

Положення про проведення практики.pdf

До початку практики студент повинен одержати на установчій конференції з практики або в деканаті направлення на практику

Перед установчою конференцією з практики кожен студент зобов'язаний завантажити з цього сайту з розділу Документи практиканта такі файли:

  • робочу програми практики за відповідною категорією бази практики;
  • щоденник практики;
  • титульний аркуш зі структурою звітної документації;
  • форму відгуку керівника від бази практики;
  • вимоги щодо оформлення матеріалів практики.

Якщо студентами заплановано ведення вказаних документів в електронній формі, то вони роздруковуються після їх заповнення при завершенні практики.

Закордонна практика проводиться за індивідуальними програмами академічної мобільності, узгодженими з Відділом міжнародних зв’язків Університету відповідно до законодавства України та міжнародних угод Університету.

Останній день подання на кафедру звітних матеріалів практики - 02 березня 2018 року.