One-in-C.Net Missions Support

Love One and then one another…

Onder de noemer van One-in-C.Networks Missions Support bieden we al jaren hulp aan diverse projecten.

We geven diverse Mission projecten een Net en de hulpmiddelen om mensen te bereiken en om effectief samen te werken.

_____________________________________________________

We kunnen hierbij uw hulp gebruiken!

Wilt u een handje helpen ?

____________________________________________________


“Verder reiken met God's liefde door in Eénheid en verbondenheid samen te werken“


Petrus kreeg van de Here Jezus de instructie om “netten” uit te zetten. Om de vangst binnen te krijgen en de netten niet te laten scheuren moest hij zijn collega’s en vrienden te hulp roepen om alles binnen te brengen.


We bieden projecten online hulp zodat (veld)werkers ter plekke effectief bezig kunnen zijn en blijven in wat zij doen. Kinderwerkers, en andere hulpverleners hebben vaak geen tijd voor fondsenwerving of onderhoud van een website en bijhouden van communicatie.


We kunnen uw hulp gebruiken! Juist nu. Een net moet intact blijven en onderhouden worden, wil je het kunnen gebruiken en dat is wat wij voor en samen met de veldwerkers doen.

Zo komen er noodhulp items beschikbaar voor hulpteams, kunnen plattelandskinderen in India met een gevulde maag naar school en mogen kinderen uit sloppenwijken voor het eerst naar school of wordt kaarsen verkoop in Nederland o.a. effectief voor weduwen in India. De donatie gelden bestemd voor de projecten zelf komen o.a. vanuit Australië, Canada, USA en andere delen van wereld. Dit geld kan via de diverse website kanalen zo zeer effectief en plaatselijk ingezet geworden, zonder teveel extra kantoorlasten voor de veldwerkers.

Dat betekent dat wij veelal de website problemen van de verschillende websites oplossen, de maandelijkse kosten voor domein namen, server huur, software en werkuren etc ( deels) voor onze rekening nemen en dat donaties via de websites voor projecten zelf rechtstreeks naar het veld gaan.

Om de onkosten te dekken voor elk project wat we opzetten en ( helpen) onderhouden, zouden we per jaar minimaal 360 Euro per project moeten rekenen en 250- 500 Euro voor het ontwerpen van een professioneel ogend design.

Maar dat doen we niet !

We geven onze hulp en online support service voor een vrije bijdrage ! In veel gevallen kunnen deze projecten niet of slechts een deel bijdragen in de kosten die wij veelal voor hen helpen betalen. We dienen hen toch zo goed als we kunnen, echter zonder iets in rekening te brengen.


NB Het geld wat voor de projecten specifiek via hun eigen website binnenkomt gaat rechtstreeks naar het project zonder inhouden van verdere kosten.


Met uw partner gift kunt u helpen hen een sterk en efficiënt “Net “in handen geven.

Een “Net” waar jaarlijks o.a. donaties binnen blijven komen die een veelvoud zijn van deze investering. Donaties die anders waarschijnlijk gewoon niet gedaan zouden worden, omdat simpel weg de praktische brug niet geslagen wordt. (veldwerkers hebben vaak geen toegang tot creditcards etc .)

Het helpt deze projecten en werkers om zo fondsen voor straatkinderen, schoolprojecten enz. binnen te krijgen en hun contacten uit te breiden. En deze hulp is meer en meer succesvol. Meer onderwijs en schoolmaaltijden voor plattelands kinderen in Bihar, hulp aan weduwen, slumkinderen en gezinnen zijn mogelijk door deze samenwerking.

Voor dit soort kleinschalige projecten in India – maar ook bijv in België , zijn er lokaal niet voldoende middelen en/of is er niet voldoende staf om dit soort support office werk op te zetten of bij te houden. Wij helpen hen met onze diensten op weg.

Door hulp van u als Sponsoring partner kunnen we dit soort projecten blijven helpen en kunnen plaatselijke veldwerkers hun werk ook blijven doen.

We zouden graag een aantal vaste maandelijkse donateurs willen verwelkomen, maar elke éénmalige gift is ook welkom

Wilt u ons een handje helpen? en ons in staat stellen te blijven helpen in onderlinge liefde en dienstbetoon.

Yes I want to help

________________________________________

Als we samen delen wat we ontvangen, komt niemand tekort.


Ed en Wike van der Veer

support@one-in-c.net


Missions Support