One-in-C.Net Missions Support

Our slogan “Love One and then one another”

This is where Missions Support starts. The Creator of heaven and earth loves us so much that He gave His only begotten Son for us. And in Him we have all. This Love affects every part of life. When we try to love and care for one another without being loved and loving God the Father – it will be a mission impossible, but with Him all things are possible

Onder de noemer van One-in-C.Networks Missions Support bieden we al jaren hulp aan diverse projecten.

We geven diverse Mission projecten een netwerk en de hulpmiddelen om mensen te bereiken en om effectief samen te werken.


“Verder reiken met God's liefde door in eenheid en verbondenheid samen te werken“

_____________________________________________________

Wilt u een handje helpen?

____________________________________________________

Petrus kreeg van de Here Jezus de instructie om netten uit te zetten. Om de vangst binnen te krijgen en de netten niet te laten scheuren moest hij zijn collega’s en vrienden te hulp roepen om alles binnen te brengen.


Wat doen wij?

We bieden projecten online hulp zodat (veld)werkers ter plekke effectief bezig kunnen zijn en blijven in wat zij doen. Kinderwerkers, en andere hulpverleners hebben vaak geen tijd voor fondsenwerving of onderhoud van een website en bijhouden van communicatie.


Een net moet intact blijven en onderhouden worden, wil je het kunnen gebruiken en dat is wat wij voor en samen met de veldwerkers doen.

Zo komen noodhulp items, zoals waterfilters beschikbaar voor hulpteams, kunnen plattelandskinderen in India met een gevulde maag naar school en mogen kinderen uit sloppenwijken voor het eerst naar school of wordt kaarsen verkoop in Nederland o.a. effectief voor weduwen in India. De donatie gelden bestemd voor de projecten zelf komen o.a. vanuit Australië, Canada, USA en andere delen van wereld. Dit geld kan via de diverse website kanalen zo effectief en plaatselijk ingezet geworden, zonder teveel extra kantoorlasten voor de veldwerkers.

Dat betekent dat wij bij de website werkzaamheden helpen en problemen van de verschillende websites oplossen, de maandelijkse kosten voor domein namen, server huur, software en werkuren etc (deels) vooruit voor onze rekening nemen en dat donaties via de websites voor projecten zelf rechtstreeks naar het veld gaan.

Om de onkosten te dekken voor elk project wat we opzetten en (helpen) onderhouden, zouden we per jaar minimaal 360 Euro per project moeten rekenen en 250 - 500 Euro voor het ontwerpen van een professioneel ogend design.

Maar dat doen we niet !

We geven onze hulp en online support service voor een vrije bijdrage ! In veel gevallen kunnen deze projecten niet of slechts een deel bijdragen in de kosten die wij veelal voor hen helpen betalen. We dienen hen zo goed als we kunnen, echter zonder iets in rekening te brengen.


NB Het geld wat voor de projecten specifiek via hun eigen website binnenkomt gaat rechtstreeks naar het project zonder inhouden van verdere kosten.


Met uw partner gift kunt u helpen hen een sterk en efficiënt 'net' in handen geven.

Een 'net' waar jaarlijks o.a. donaties binnen blijven komen die een veelvoud zijn van deze investering. Donaties die anders waarschijnlijk gewoon niet gedaan zouden worden, omdat simpel weg de praktische brug niet geslagen wordt. Veldwerkers hebben vaak geen toegang tot creditcards etc.

Het helpt deze projecten en werkers om zo fondsen voor straatkinderen, schoolprojecten enz. binnen te krijgen en hun contacten uit te breiden. En deze hulp is meer en meer succesvol. Meer onderwijs en schoolmaaltijden voor plattelands kinderen in Bihar, hulp aan weduwen, slumkinderen en gezinnen zijn mogelijk door deze samenwerking.

Voor dit soort kleinschalige projecten in India – maar ook bijvoorbeeld in België, zijn er lokaal niet voldoende middelen en/of is er niet voldoende staf beschikbaar om dit soort support office-werk op te zetten of bij te houden. Wij helpen hen met onze diensten op weg.

Door hulp van u als sponsoring partner kunnen we dit soort projecten blijven helpen en kunnen plaatselijke veldwerkers hun werk ook blijven doen.

We zouden graag een aantal vaste maandelijkse donateurs willen verwelkomen, maar elke éénmalige gift is ook welkom

Wilt u ons een handje helpen? en ons in staat stellen te blijven helpen in onderlinge liefde en dienstbetoon.

Ja ik wil helpen

________________________________________

Als we samen delen wat we ontvangen, komt niemand tekort.

Ed en Wike van der Veer

Zoekt u hulp bij het opzetten van uw website of wilt u meehelpen om ons support werk te ondersteunen? We horen graag van u!

contact via

support@one-in-c.netMissions Support