Oslo Miniatyrspillklubb

OMSK er en ideell og demokratisk organisasjon som driver turneringer og events, skaffer og vedlikeholder terreng og matter og lokaler, og prøver å bygge figurspillmiljøet i Oslo og omegn. Vi holder til i Midgard Gaming Centre i Ensjøveien 8, 0655 Oslo og har åpne spilldager onsdager (klokken 18-21) og søndager (1200-1800).


Vi anbefaler at du joiner vår discord server

Følg med på Discord eller på vår facebook page for eventer og arrangementer. Eller på Midgard Games Oslo sin facebook page

Du kan lese om aktive kampanjer her


For å melde deg inn betaler du NOK 200,- til

Kontonr: 1813 01 02065

IBAN-nr: NO9018130102065

Swift/BiC: SHEDNO22

(Sparebank1 Bedrift)

Send også en epost til kasserer endre.fodstad@gmail.com med følgende informasjon:

- Navn

- (om du har) Discord-Nick

- Telefonnummer

- Epostadresse

- Alder om under 18

- Hvilke spill du spiller eller vil spille!

Du kan betale en månedlig sum på kr. 200,- til Midgard Gaming Centre for å få tilgang til lokalene 24 timer i døgnet. Informasjon om dette kan du finne i lokalene eller ved å kontakte oss.