Onze troeven

Wij zijn een warme school! Via ons project "Er zit een schat verborgen in jezelf" gaan wij aan de slag rond verschillende waarden. Iedereen is voor ons even belangrijk en we zorgen voor alle kinderen.

Onze school heeft een eigen bibliotheek waar de kinderen boeken ontlenen, maar ook tussen de middag kunnen ontspannen met een boek.

Wij zijn een ICT vaardige school. Al onze klassen hebben een smartbord en in iedere klas zijn er 7 tot 8 chromebooks ter beschikking. Alle kinderen oefenen op de verschillende oefenplatvorms: lezen met zoem, Bingel en Ambrasoft. Vanaf het vierde leerjaar hebben de kinderen een eigen google account en werken ze met google documenten en presentaties.

Samenwerken vinden wij heel belangrijk! Tijdens het tutorlezen oefenen kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar met vrienden uit het eerste, tweede of derde leerjaar. Zo helpen we elkaar een handje en bereiden we de teksten op voorhand voor!

Als verkeersveilige school lenen wij onze kinderen fluovestjes die ze verplicht van eind oktober tot april moeten dragen. Ook tijdens fietsactiviteiten dragen wij onze fietshelm.

Op dinsdag en donderdag blijven sommige kinderen een half uurtje langer op school om rustig aan hun huiswerk en lessen te kunnen werken. Dit heet de huistaakbegeleiding.